LNMP服务监控并保障7×24可用性脚本 - 开发说
当前位置: 主页 » Centos » LNMP服务监控并保障7×24可用性脚本

LNMP服务监控并保障7×24可用性脚本

      2017年12月11日   阅读 1,427 次     0 评论   Tags: · ·

最近VPS的mysql经常出问题,mysql进程会自动死掉。网站访问不了,所以写了下面脚本来自动检测mysql和nginx进程是否正常,设置15秒检测一次,如果进程出现问题则:自动重启进程,这样就可以不用人工干预,放心的睡大觉喽^_^

1、用脚本检查Nginx、PHP、Mysql的状态

[root@vultr ~]# cat /usr/local/src/lnmp_check.sh
#!/bin/bash
#Check mysql php nginx must be working.
#Web:https://www.kaifashuo.com date:2017/12/12 Version:1.0 beta

if [ ! -x /usr/bin/nmap ];then

yum install nmap -y

fi
mysql_value=$(/usr/bin/nmap -sT 127.0.0.1 |grep 3306 |awk '{print $2}')

nginx_value=$(/usr/bin/nmap -sT 127.0.0.1 |grep 80 |awk '{print $2}')

php_value=$(/usr/bin/nmap -sT 127.0.0.1 |grep 9000 |awk '{print $2}')

if [ "$mysql_value" != "open" ];then

     service mysql start
fi


if [ "$nginx_value" != "open" ];then

     service nginx start
fi

if [ "$php_value" != "open" ];then

     service php-fpm start
fi

exit

2、设置定时任务 crontab -e 设置15秒执行一次。

* * * * * sleep 15;/usr/local/src/lnmp_check.sh

 • 版权声明:本文版权归开发说和原作者所有,未经许可不得转载。文章部分来源于网络仅代表作者看法,如有不同观点,欢迎进行交流。除非注明,文章均由 开发说 整理发布,欢迎转载,转载请带版权。

 • 来源:开发说 ( https://www.kaifashuo.com/ ),提供主机优惠信息深度测评和服务器运维编程技术。
 • 链接:https://www.kaifashuo.com/165.html
 • 评论(0

  1. 还没有任何评论,你来说两句吧

  发表回复

  您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注